Vi intervjuar Christina Lövgren som bekämpar fördomar mot tjocka

Till vardags är hon ingenjör och jobbar för LKAB i Kiruna. På fritiden driver hon en webbtidning för plus size-kvinnor. Christina Lövgren vill genom tidningen visa att alla kroppar är bra kroppar och att ingen ska behöva känna press att förändra sin kropp. Christina är först ut i Intervjustafetten och intervjuas av Josefin som är Intervjustafettens redaktör.

Christina Löfgren

Du är delägare och redaktör för webbtidningen FeTT Magazine – berätta om tidningen och vad den står för?

FeTT Magazine är en nätbaserad tidning med två huvudinriktningar; mode och kroppsacceptans och då framförallt fat acceptance. Fat acceptance handlar om att förändra attityden till den tjocka kroppen och belysa de normer som idag finns i samhället.

Det handlar om att ifrågasätta de fördomar som tjocka drabbas av och ta kampen mot den diskriminering som tjocka utsätts för i arbetslivet, inom vården och media. Idag skämtar man öppet om tjocka och porträtterar tjocka som lata, ointelligenta och icke älskvärda, det är en socialt accepterad diskriminering vilket vi har sett många exempel på och har skrivit om i flertalet artiklar.

FeTT Magazine grundvärdering är att alla kroppar är bra kroppar och att ingen ska behöva känna press att förändra sin kropp. Vi vill att detta ska genomsyra tidningen och därför kommer vi aldrig acceptera kroppshets i någon form i vår tidning. Rent praktiskt innebär det att vi aldrig har bantningstips, vi har aldrig klädtips om hur man klär sig smalare och skriver vi om träning handlar det aldrig om träning i syfte för att gå ner i vikt.

Hur kommer det sig att ni startade tidningen? Och när startade ni?

Jag , Ann-Charlotte Måned och Thina Grotmark har alla varit plus size bloggare. Vi har deltagit i och ibland administrerat forum kring fatshion och fat acceptance samt kämpat med de normer som finns kring kroppar och då särskilt det stigma som finns runt den tjocka kroppen.

I grunden drivs vi alla av viljan att förändra normen och synen på hur en kropp ska se ut. Vi har alla diskriminerats eller mötts av fördomar kring våra tjocka kroppar. Det är inte rätt, det är ett strukturellt förtryck och det vill vi förändra.

Vi började prata kring det vi har gemensamt och hur vi kan bidra i kampen. Vi saknade en tidning som visade modeller som ser ut som oss och där våra kroppar inte särskiljs från andra. Vi saknade också en en fristad när det gäller kroppshets och något nytt som utmanar normerna. En tidning där alla kroppar tillåts finnas och också en tidning som berättar hur diskrimineringen av tjocka ser ut och hur man kan göra för att alliera sig i kampen emot diskrimineringen.

Så i mars 2014 startade vi upp FeTT Magazine!

Du är ingenjör inom rymdfysik, hur hinner du med att driva en tidning samtidigt? Som dessutom handlar om något helt annorlunda än det du jobbar med

Det stämmer jag är civilingenjör i rymd- och astrofysik och jobbar som laboratoriechef inom gruvindustrin, vilket förstås är ett rätt hektiskt jobb och ganska annorlunda i jämförelse med mitt arbete med tidningen.

Men FeTT Magazine ger min själ näring och är något jag brinner för, därför lägger jag gladeligen ner en hel del av min fritid på tidningen och olika projekt kring den. Jag är en person som lätt blir rastlös om jag inte har saker att göra så jag hinner både med tidningen och en hel del annat.

Du är också förespråkare för något som kallas Health At Every Size, vad är det och vad vill ni förmedla?

Jag tycker HAES eller på svenska ”Hälsa Oberoende av Storlek” är ett bra koncept, det utgår från att man kan vara hälsosam oberoende av vikt.

Idag ses viktnedgång som lösningen på alla hälsoproblem, via tidningen har vi kommit i kontakt med personer som kommit in med en förkylning till vården och gått ut med en remiss för gastric bypass. Vilket låter helt bisarrt men är en del av vår verklighet. Detta gör förstås att många tjocka inte går till vården alls, vilket enligt mig är ett större hälsoproblem.

HAES för mig handlar om att lyssna på min kropp och vara nöjd med den kropp jag har, vara hälsosam på mina egna villkor och inte samhällets.

Jag vill dock betona att jag inte tycker om den ”hälsohets” som förekommer och att människor som inte öppet strävar efter att vara ”hälsosamma” ses ner på. Alla måste få välja om de vill träna och vad de vill äta utan att man värderar dem som människor utifrån det.

Hur jobbar du/ni för att nå ut med ert budskap?

Vi började med att skriva en stor del av texterna själva i tidningen men i dagsläget har vi skribenter som gör en stor del av materialet i tidningen.

Vi vill att FeTT ska vara en plattform där många röster hörs och vi vill att texterna ska gå att relatera till, att de ska spegla verkligheten för våra läsare.

Vi försöker också aktivt ha en nära kontakt med våra läsare, inte bara genom tidningen utan även via olika sociala plattormer som  Facebook och Instagram.

Vad är det roligaste med att driva en webbtidning?

Det mest fantastiska är responsen vi får från våra läsare, när personer skriver att vi fått dem att tänka om och hjälpt dem på sin resa mot kroppsacceptans.

Sen är det roligt att få skriva om sina egna erfarenheter och göra sin röst hörd på en plattform som är tillgänglig för många och förhoppningsvis även påverka samhällets syn på kroppar.

 

Läs FeTT Magazine här!